עוד צעד משמעותי לקידום שוק רכב חשמלי בישראל

10/25/2019
Only in our store! Famous American WeatherMaster tents! (Demo)

משרד האנרגיה משקיע 25 מיליון שקלים בהקמת עמדות טעינה לרכב חשמלי ברחבי הארץ!

משרד האנרגיה מפרסם היום את עקרונות התמיכה בהקמת עמדות טעינת רכב חשמלי ברחבי הארץ לשמיעת עמדות הציבור. במסגרת פעילותו להקטנת השימוש בדלקים תוצרי נפט ומעבר לתחבורה ירוקה, מקדם המשרד פריסת עמדות מכיוון שהיעדר תשתית טעינה מהווה את החסם המרכזי להתפתחות שוק רכב חשמלי בישראל. ההשקעה הכספית בפרישת עמדות טעינה לרכבים חשמליים מיועדת להקדים את שוק הרכבים החשמליים המתפתח ובכך לפתור את בעיית "הביצה והתרנגולת" בתחום.

במסגרת התמיכה, מתכנן משרד האנרגיה לפרסם ארבעה קולות קוראים במהלך חודש אוקטובר 2018: 

  1. קול קורא לתמיכה בהקמת עמדות טעינה מהירות ואולטרה-מהירות (DC) בפרישה ארצית. 
  2. קול קורא לתמיכה בהקמת עמדות טעינה איטיות (AC) במרחב הציבורי (מדרכות וחניונים עירוניים) אשר מיועד לרשויות מקומיות.
  3. קול קורא לתמיכה בהקמת עמדות טעינה איטיות (AC) במרחב הציבורי-למחצה כגון קניונים ומרכזי בילוי. 
  4. קול קורא לתמיכה בהקמת עמדות איטיות (AC) במקומות עבודה, ומיועד למעסיקים המעוניינים להתקין עמדות טעינה עבור העובדים ולחברות המעוניינות להתקין עמדות טעינה עבור מעסיקים. 

סך התקציב המוקצה עבור ארבעת הקולות הקוראים עומד על 25 מיליון ₪. התמיכה האמורה תוביל להקמת 60 עמדות מהירות ואולטרה-מהירות, לכל הפחות, וכן לסך של כ-2500 שקעי טעינה איטיים בשלושת סוגי המרחבים, ציבורי, ציבורי-למחצה ומקומות עבודה.

משרד האנרגיה מקדם את הטמעת הרכב החשמלי בישראל בשיתוף אגף התקציבים במשרד האוצר, מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד רה''מ ורשות החשמל.

כזכור, סקר שערך משרד האנרגיה בנושא 'מוכנות, חסמים ומוטיבציה בקרב הציבור הישראלי בעניין המעבר לרכב חשמלי', אשר דגם 1,290 נהגים, קבע כי הציבור הישראלי מוכן לרכוש רכב חשמלי, אך זאת בהנחה שיהיו עמדות טעינה זמינות.

נתון נוסף שעלה מתוך הסקר מצא כי קיים מתאם חיובי בקרב צרכנים פוטנציאליים בין הידע על רכב חשמלי לסיכוי לרכוש רכב כזה בעתיד. לכן, רק 25% מהנסקרים שהצהירו כי ירכשו רכב חשמלי בסיכוי גבוה עד גבוה מאוד, מכירים היטב את השוק של הרכב החשמלי ויתרונותיו הרבים. הסקר הראה כי בקרב רבים מהנשאלים, קיים ידע מוטעה לגבי רכבים חשמליים. לפיכך, הכרחית פעילות מאסיבית לפרסום והסברה ממוקדת ידע פונקציונלי וכמענה ישיר לחסמים ולמוטיבציות שזוהו כמרכזיים, וביניהם, חיסכון בדלק, תחזוקה זולה, מחיר רכישה נמוך בזכות הטבות מס ואחריות ארוכה על הסוללה. 

ניתוח ממצאי הסקר מעלה כי כמות של 4,000-8,000 רכבים חשמליים על הכביש יוכלו ליצור מסה קריטית שתניע את השוק בארץ. מבחינת סוגיית הטעינה, המהווה כאמור תנאי סף ליצירת השוק, עולה כי זמן הטעינה האופטימלי מבחינת המשיבים הוא כ-30 דקות, מרחק הנסיעה המצופה מכלי הרכב הוא 350 ק"מ ללא טעינה, וכמובן פריסת העמדות כאמור. החסם השני, כפי שעולה מהסקר שערך המשרד, הוא סוגיות כדאיות הרכישה: עלות הרכב, עלות אחזקת הרכב בכלל והטעינה בפרט, ירידת שווי הערך ותקופת האחריות שיעניקו החברות לרוכשים. החסמים הנוספים מתבטאים בנושא המוסכים ושירותי הדרך, חוסר הידע, טכנולוגיה לא מוכרת ונוחות כלי הרכב: נפח תא המטען, מגוון הדגמים וכיו"ב.