רכב חשמלי בישראל

10/25/2019
רכב חשמלי בישראל

רכב חשמלי בישראל

לישראל יתרונות משמעותיים לאימוץ תחבורה חשמלית בשל התנאים הייחודיים המתקיימים בה, וביניהם מחירי חשמל נמוכים, מרחקי נסיעה קצרים, מקורות עצמיים ליצור אנרגיה וחתירה לחדשנות. יחד עם זאת, חדירת הרכב החשמלי בישראל הנה איטית ומצומצמת, וזאת בשונה מהמתרחש במדינות המתקדמות בעולם. מסיבות אלו, פועל משרד האנרגיה, ביחד עם משרדי ממשלה נוספים, להאצת חדירת הרכב החשמלי באמצעות הסרת חסמים, מתן תמריצים והסברה כלל ארצית.

כיום קיימת תלות כמעט מוחלטת בנפט כמקור אנרגיה לתחבורה בארץ ובעולם. למעלה מ-90% מצריכת האנרגיה בתחבורה העולמית מקורה בנפט, ובישראל התלות אף גדולה יותר. למצב זה ישנן השלכות שליליות ביותר הן מההיבט הסביבתי, כתוצאה מפליטות גזי חממה ומזהמים שונים, הן מההיבט הכלכלי, מאחר ומחירי הנפט מתאפיינים בתנודתיות גבוהה, והן מההיבט הגיאופוליטי, מאחר והנפט מצוי בחלקו הגדול במדינות התורמות לחוסר יציבות פוליטית. 

מכלל הטכנולוגיות המסווגות בקטגוריית ההנעות החלופיות, הרכב החשמלי מסתמן כדבר הבא. המונח "רכב חשמלי" מתייחס לרכבים המונעים באמצעות סוללה (BEV - battery electric vehicle), רכבי פלאג-אין היברידיים (PHEV - Plug-in hybrid electric vehicle) וכן רכבים המונעים באמצעות תאי דלק ומימן (FCEV - fuel cell electric vehicle). רכבי BEV מוגדרים כרכבים בעלי מנוע חשמלי וסוללה נטענת משקע החשמל; רכבי PHEV מוגדרים כרכבים בעלי מנוע חשמלי בנוסף למנוע בעירה פנימית וסוללה נטענת משקע החשמל; רכבי FCEV מוגדרים כרכבים בעלי מנוע חשמלי ותא דלק המוזן במימן, אשר משמש לייצור החשמל הדרוש להפעלת המנוע. 

הנעה חשמלית מתפתחת בשנים האחרונות בקצב גבוה, ובשנים האחרונות אנו עדים לעלייה ניכרת בתפוצת רכבים חשמליים בעולם, כאשר בשנת 2018 מספרם חצה את סף החמישה מיליון, גידול של כ-60% בהשוואה לשנת 2017. מגמת הגידול במספרם המוחלט ובנתח השוק של רכבים חשמליים צפויה להימשך בעתיד ואף לצבור תאוצה, בין היתר כתוצאה מאימוץ יעדים המגבילים את השימוש במנועי בעירה פנימית מחד, והמעודדים את השימוש ברכבים חשמליים מאידך, על ידי ממשלות ויצרניות רכב. מדינות רבות הצהירו על יעדים שאפתניים במונחי מכירות, ויש אף כאלו, כולל ישראל, שהכריזו על הרצון לאסור על מכירת רכבי בנזין וסולר בסוף העשור הקרוב. 

לישראל יתרונות משמעותיים באימוץ רכבים חשמליים, ביחס למדינות העולם, וזאת בשל התנאים הייחודיים המתקיימים בה:   
  • שטח מדינת ישראל הוא קטן יחסית ומרחקי הנסיעה בה קצרים, מה שמאפשר פריסה נוחה יותר של תשתיות טעינה. 
  • מחירי הדלקים הפוסיליים בישראל גבוהים ביחס למחירי החשמל. 
  • לישראל יש מקורות אנרגיה עצמיים של גז טבעי לייצור החשמל, ולעומת זאת אין כמעט כלל עתודות נפט.
  • ישראל היא מהמדינות החדשניות ביותר בעולם, והציבור בה ידוע ככזה שמאמץ ומוביל חדשנות טכנולוגית. 
עם זאת, ולמרות התנאים הנ"ל, שיעור החדירה של רכבים חשמליים בישראל עד כה הוא זניח. 

מחקר שנערך עבור משרד האנרגיה מיפה באמצעות סקר את עמדות הצרכנים בישראל אודות החסמים העומדים בפני אימוץ רכבים חשמליים מצד אחד, והמוטיבציות לאימוץ מצד שני. מהמחקר עולה שהחסם המרכזי, כפי שנתפס בעיני הצרכנים, בהינתן וישנו היצע רכבים בשוק, הינו היעדר תשתיות טעינה ציבוריות לרכב חשמלי בארץ. 

כדי להתמודד עם החסמים הנ"ל, מדינות רבות, וביניהן ישראל, מקדמות פרישה של רשת עמדות טעינה ציבוריות. עמדות אלו נועדו לאפשר טעינת רכב חשמלי לכל דורש במרחב הציבורי, ובכך לאפשר טעינה גם לבעל רכב שאין ברשותו עמדה פרטית, וכן להגדיל את טווח הנסיעה היומית של הרכב גם למי שברשותו עמדה פרטית. רשת זו מורכבת מעמדות טעינה מהירות המספקות זרם חשמלי ישיר (DC) וכן עמדות טעינה איטיות המספקות זרם חילופין (AC). 

במסגרת זו, משרד האנרגיה פרסם ארבעה קולות קוראים לתמיכה בהקמת עמדות טעינה מהירות (DC) ואיטיות (AC) במרחב הציבורי בישראל בסכום כולל של 30 מיליון ₪, הצפויים להוביל להקמה של כ-2,500 נקודות טעינה בפרישה ארצית עד סוף 2020. עמדות אלו יהוו את בסיס הטעינה הראשוני במרחב הציבורי, ויותקנו בכבישים מהירים, בשטחי רשויות מקומיות ובקניונים, חניונים, מוקדי ציבור ומקומות עבודה. 

פרט לכך, משרד האנרגיה, בשותפות עם משרדי ממשלה נוספים, פועל להסדרת מכלול הנושאים הדרושים על מנת לייצר את התנאים האופטימליים לפיתוח שוק כלי הרכב החשמליים בישראל, וביניהם הסדרת הקמת עמדות טעינה בבתים משותפים קיימים וניסוח הנחיות ארוכות טווח להקמת תשתית טעינה מקדמית בבניה חדשה.

כחלק ממאמץ כלל ממשלתי, נעשו גם הצעדים הבאים לקידום תחבורה חשמלית:  
מיסוי מתמרץ לרכישת רכבים חשמליים בייחס לרכבים קונבנציונליים:
מס הקניה על רכב חשמלי מלא הנו כדלקמן: 
שנה 2019 2020 2021 2022 2023 2024
שיעור המס 10% 10% 10% 10% 20% 35%
רף ההטבה -- 75 אלש"ח 75 אלש"ח 75 אלש"ח 60 אלש"ח 50 אלש"ח
מס הקניה על רכב חשמלי פלאג-אין הנו כדלקמן:
 
שנה 2019 2020 2021 2022 2023 2024
שיעור המס 20% 25% 30% 40% 55% 83%
רף ההטבה -- 60 אלש"ח 45 אלש"ח 40 אלש"ח 30 אלש"ח --
מס הקניה על רכב חשמלי היברידי הנו כדלקמן: 
 
שנה 2019 2020 2021 2022 2023 2024
שיעור המס 30% 45% 50% 83% 83% 83%
רף ההטבה -- 20 אלש"ח 10 אלש"ח -- -- --
  • היתר לאספקת חשמל באמצעות עמדות טעינה למשך שמונה שנים ללא צורך ברישיון, החל מיום 26.7.2018 (הוראת שעה 28 לחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996). 
  • היתר לייבוא רכבים חשמליים המיוצרים לפי התקינה האירופאית לסדרות קטנות, עד 400 רכבים לכל שנה קלנדארית לכל דגם, בשנים 2019-2021. 

מקור הכתבה
משרד האנרגיה